پروفایل های موجود

-
پاک کردن همه فیلترها

4 پروفایل موجود 4 پروفایل موجود

 • آقای خدائی

  برنامه نویس

  2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 1,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  من خیلی باحالم

  و برنامه نویس خیلی خوبی هستم

 • مرتضی لطفی نژاد

  برنامه نویس

  10 سال تجربه 1 پروژه کار کرده 70,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  من یه برنامه نویس حرفه ای هستم

 • محمد محمدی

  طراح وب

  10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 10,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  تست

 • آقای فریلنسر

  طراح وب

  5 سال تجربه 3 پروژه کار کرده 30,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  من عالی هستم