پروفایل آقای خدائی

آقای خدائی برنامه نویس
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران
1,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
ASPDrupalGraphic Design

من خیلی باحالم

و برنامه نویس خیلی خوبی هستم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید