پروفایل آقای فریلنسر

آقای فریلنسر طراح وب
5 سال تجربه 3 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران
30,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
AJAXbootstrapCMS

من عالی هستم

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

 • مدیر

  دیجی کالا

  1393/01 - حالا

گواهینامه


 • Warning: Illegal string offset 'title' in /home/dobamani/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/list-certifications.php on line 157
  a


  Warning: Illegal string offset 'subtitle' in /home/dobamani/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/list-certifications.php on line 158
  a


  Warning: Illegal string offset 'm_from' in /home/dobamani/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/list-certifications.php on line 161

  Warning: Illegal string offset 'y_from' in /home/dobamani/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/list-certifications.php on line 161

  Warning: Illegal string offset 'y_from' in /home/dobamani/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/list-certifications.php on line 173

  Warning: Illegal string offset 'm_from' in /home/dobamani/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/list-certifications.php on line 173
  a/a -
  Warning: Illegal string offset 'y_to' in /home/dobamani/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/list-certifications.php on line 175

  Warning: Illegal string offset 'm_to' in /home/dobamani/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/list-certifications.php on line 175
  a/a


  Warning: Illegal string offset 'content' in /home/dobamani/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/list-certifications.php on line 178

  a

آموزش


 • Warning: Illegal string offset 'title' in /home/dobamani/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/list-educations.php on line 161
  a


  Warning: Illegal string offset 'subtitle' in /home/dobamani/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/list-educations.php on line 162
  a


  Warning: Illegal string offset 'm_from' in /home/dobamani/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/list-educations.php on line 165

  Warning: Illegal string offset 'y_from' in /home/dobamani/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/list-educations.php on line 165

  Warning: Illegal string offset 'y_from' in /home/dobamani/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/list-educations.php on line 180

  Warning: Illegal string offset 'm_from' in /home/dobamani/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/list-educations.php on line 180
  a/a -
  Warning: Illegal string offset 'y_to' in /home/dobamani/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/list-educations.php on line 182

  Warning: Illegal string offset 'm_to' in /home/dobamani/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/list-educations.php on line 182
  a/a


  Warning: Illegal string offset 'content' in /home/dobamani/public_html/wp-content/themes/freelanceengine/list-educations.php on line 185

  a